Uvjeti izrade i obrane završnog seminarskog rada za usavršavanje STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ.

Način odabira teme:

1) Moguće je odabrati jednu od tema iz obrasca A: PRIJEDLOG ANDRAGOŠKIH TEMA.
2) Moguće je odabrati svoju temu.
3) Moguće je odabrati znanstveni članak ili stručni rad iz područja andragogije na stranom jeziku. Izrada podrazumijeva kritički osvrt članka i prijevod na hrvatski jezik. Uz prijavu teme dostavite orginal teksta na stranom jeziku.

UVJETI PRISTUPANJU OBRANI ZAVRŠNOG RADA:
- DOSTAVLJENA POTREBNA UPISNA DOKUMENTACIJA (DOMOVNICA, DIPLOMA/SVJEDODŽBA, RODNI LIST, POTVRDA DA POLAZNIK OBAVLJA POSLOVE EDUKACIJE ODRASLIH),
- KOPIJA SVIH UPLATA ANDRAGOŠKE ŠKOLE,
- MINIMALNO ODSLUŠANO 60% NASTAVE.


Uputu za izradu završnog seminarskog rada možete pronaći pod dokumentom: "Završna provjera osposobljenosti za STRUČNO-ANDRAGOŠKOG VODITELJA.pdf".

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)