Andragoški planer 2012


Andragoški planer je posebno pripremljeni rokovnik za andragoške djelatnike koji, osim uobičajenih stranica standardnih za rokovnik, sadrži dodatne dokumente i korisne informacije, potrebne svakoj osobi koja se bavi obrazovanjem odraslih. Svi podaci i dokumenti su ažurirani, posebno podaci o ustanovama za obrazovanje odraslih.

SADRŽAJ:
Adresar važnijih tijela državne uprave sa podacima,
Adresar ustanova za obrazovanje odraslih
Zakonski propisi u obrazovanju odraslih
Pojmovnik u obrazovanju odraslih

Ovogodišnji Andragoški planer izmijenjen je po formi i po sadržaju, novog je modernijeg oblika i praktičniji za upotrebu. Prikladan je i kao poklon poslovnim partnerima.

Andragoški planer preporučamo svakoj osobi koja se bavi obrazovanjem odraslih u školama za odrasle, službama za izobrazbu, Zavodima za zapošljavanje, državnim službama i svim zainteresiranim.

Posebno preporučamo ustanovama za obrazovanje odraslih, koje se nalaze na popisu u Andragoškom planeru, da naruče bar jedan primjerak, kao znak potpore ovom projektu.

S obzirom da Planer sadrži popis ustanova za obrazovanje odraslih sa podacima ustanove, molimo ustanove, kod kojih je došlo dio promjene nekih podataka, da nam dostave točne podatke, koristeći obrazac na našoj web stranici.

Cijena Andragoškog planera iznosi 123.00 kune (U cijenu je uračunat PDV).

Andragoški planer možete naručiti po promotivnim cijenama ako naručujete više komada:

- za narudžbu od min. 10 komada - popust 10 %
- za narudžbu od min. 20 komada - popust 20 %
- za narudžbu od min. 30 komada - popust 30 %

Narudžbe se mogu izvršiti faksom ili narudžbenicom na web stranici. Na temelju narudžbe, kupcu će biti ispostavljen račun. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 01/4817-176 ili 01/4817-230. ili na fax : 01/4814-617.

Na slijedećem linku možete ispuniti narudžbenicu koju je potrebno poslati poštom na: Amruševa 10/III, 10 000 Zagreb.

NARUDŽBENICA

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)