Zakonski propisi


NAPOMENA: NAVEDENI ZAKONSKI PROPISI DOSTUPNI SU NA SLIJEDEĆEM LINKU SAMO ZA ČLANOVE ANDRAGOŠKOG SERVISA.

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM (za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje).Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima - NN 70/10 - NOVO

ZAKON O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH 24/10

Pravilnik o polaganju državne mature - NN 97/08ZAKON O USTANOVAMA - NN 76/93

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI - NN 87/08

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI - NN 86/09

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI - NN 92/10

ZAKON O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU - NN 30/09

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama - NN 30/09

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama - NN 32/10

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - NN 63/08

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - NN 63/08ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH - NN 17/07

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih - NN 50/10

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih - NN 129/08

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih - NN 129/08

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije - NN 129/08

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih - NN 129/08

Nacionalna klasifikacija zanimanja - NN 111/98

Metodologija nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja - NN 105/01

Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih - NN 136/03Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu - NN 47/96, 56/01
Pravilnik o polaganju stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu - NN 87/03
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole - NN/ 50/92, 53/92
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama i učenickim domovima - NN 47/96, 63/96
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi - NN 94/10
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi - NN 91/02
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu - NN 89/95, 148/99
Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola - NN 86/92
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu - NN 1/96, 80/99
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada NN - 87/08 i 86/09
Pravilnik o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi te svjedodžbi o maturi odnosno završnom ispitu u srednjim školama - NN 63/04.ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI - NN 50/95, 73/97

ZAKON O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU - NN 73/97

ZAKON O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA - NN 54/97, 5/98

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU - NN 59/96, 82/01, 114/01

ZAKON O UDRUGAMA - NN 88/01, 11/02ZAKON O OBRTU - NN 49/03 (pročišćeni tekst)

Odluka o donošenju općeobrazovnog dijela programa obrazovanja za obavljanje vezanim obrta - NN 35/97
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika - NN 29/02
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika - NN 69/04
Pravilnik o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim strukovnim školama - NN 18/94
Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti - NN 88/02
Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o majstorskom ispitu i ispitu o stručnoj osposobljenosti - NN 5/99
Pravilni o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita - NN 116/02
Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita - NN 31/02
Program ispita o stručnoj osposobljenosti - NN 101/95, 5/04
Program majstorskog ispita za zvanje : Majstor autoserviser - NN 49/03
Program majstorskog ispita za zvanje : Majstor glazbalar - NN 49/03
Program majstorskog ispita za zvanje : Majstor graditelj brodova - NN 49/03
Program majstorskog ispita za zvanje : Majstor Majstor vodoinstalater, instalatergrijanja i klimatizacije - NN 49/03ZAKON O ŠPORTU - NN 71/06ZAKON O PRIVATNOJ ZAŠTITI - NN 68/03

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti - NN 31/10

Pravilnik o izobrazbi za zaštitara i čuvara (dopuna) - NN 21/07
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načina provedbe tjelesne zaštite - NN 21/07
Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare - NN 103/04
Pravilnik o obavljanju detektivskih usluga - NN 40/98
Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje detektivskih poslova - NN 197/03
Pravilnik o čuvarskoj i zaštitarskoj iskaznici - NN 202/03
Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima - NN 117/03
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštiteZAKON O RADU - NN 149/09

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU - NN 59/96, 94/96, 114/03

Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu - NN 114/02, 126/03
Pravilnik o izradi procjene opasnosti - NN 48/97, 114/02, 126/03
Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu - NN 114/02
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada - NN 5/84
Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način - NN 114/02, 126/03
Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavacaZAKON O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

ZAKON O LOVSTVU

Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvuZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA - NN 92/10ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA - NN 67/08

Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Rješenje o određivanju ispitnih centara za provedbu vozačkih ispita
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija
Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja autoškole
Pravilnik o stručnom ispitu za predavaca u autoškoli
Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita
Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita

ANDRAGOSKOsite.doc

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 14/15. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Uskoro nove najave seminara! (Pratite redovno naše objave.)
Uskoro nove najave seminara! (Pratite redovno naše objave.)
mbt sneakers mbt shoes women mbt shoes uk mbt shoes store locator mbt shoes sale mbt shoes clearance mbt shoes outlet mbt shoes discontinued mbt mens shoes cheap mbt shoes fake Oakleys cheap Oakley sunglasses cheap custom jerseys wholesale authentic jerseys cheap wholesale jerseys custom mlb jerseys wholesale jerseys free shipping cheap hockey jerseys china wholesale jerseys usa cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap mlb jerseys china cheap authentic jerseys from china cheap nhl jerseys free shipping wholesale china jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap custom nike jerseys cheap nfl authentic jerseys wholesale jerseys china cheap nhl jerseys from china Louboutin Pas Cher Louboutin Pas Cher Louboutin Pas Cher Louboutin Pas Cher Louboutin Pas Cher Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin shoes Wholesale Christian louboutin Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin outlet store Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin wholesale Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet fake oakleys Fake oakleys fake oakleys Fake oakleys Cheap Oakley Sunglasses Cheap Oakleys Fake Oakleys fake 0akleys Fake Oakleys Discount fake oakleys Fake oakley sunglasses Cheap oakley sunglasses fake Oakley Sunglasses Fake Oakleys Fake Oakleys cheap Oakley Sunglasses cheap Oakley Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys