SAVJETOVANJE: Organizacija i provođenje zaštite na radu u odgojno-obrazovnim ustanovama (08. – 09. ožujak 2013. godine)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10 u suradnji sa UDRUGOM ZA PROMICANJE ZAŠTITE LJUDI U RADNOJ I ŽIVOTNOJ OKOLINI ORGANIZIRA SAVJETOVANJE:

ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE NA RADU U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Skup će se održati 08. - 09. ožujka 2013. godine u Opatiji (Grand hotel 4 Opatijska Cvijeta).

MEDIJSKI POKROVITELJ:
Školske novine


Svaka odgojno - obrazovna ustanova dužna je, prema Zakonu o zaštiti na radu i podzakonskim aktami, osigurati nesmetan rad radnika, odgojno-obrazovni rad učenika kao i siguran boravak trećih osoba u školi. Za provođenje zaštite na radu ovlašteni su: Školski odbor, ravnatelj, ovlaštenik i povjerenik radnika.

Prema zakonu o zaštiti na radu poslodavac (ravnatelj) je dužan osposobiti sve zaposlene za rad na siguran način, a osobe koje rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, dodatno stručno osposobiti. Uvjeti rada, kao i sredstva rada i oprema moraju zadovoljavati propisane standarde, a strojevi i uređaji trebaju biti atestirani i spravni.

Učenici ne smiju pristupiti vježbama i praktičnoj nastavi, bez prethodnog upoznavanja vrsta i izvora opasnosti i provjere znanja od ovlaštenog nastavnika.

Savjetovanje je namijenjeno svim institucijama, službama i tvtkama, koje se po bilo kojoj osnovi bave organizacjom i provođenjem zaštite na radu u odgojno-obrazovnim ustanovama:

- zaposlenima na visokoškolskim ustanovama, u školama i dječijim vrtićima (ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova, suradnicima i stručnim službama u školama i nastavnicima)
- pročelnicima ureda za prosvjetu gradova i županija i njihovim službama
- obrtnicima i tvrtkama kod kojih  učenici idu na praktičnu nastavu
- tvrtkama koje nude usługę iż zaštite na radu
- proizvođačima opreme i sredstava zaštite na radu
- zaposlenima u komorama (Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora)
- sindikatima i ostalim zainteresiranima

SAVJETOVANJE - RASPORED


Savjetovanje će se održati 8. – 9. ožujka 2013. godine u Opatiji (Grand hotel 4 Opatijska cvijeta) s početkom u 14.00 sati.

Sudjelovanje na skupu potrebno je prijaviti najkasnije do 25. veljače 2013. godine Andragoškom učilištu Zvonimir – Amruševa 10, Zagreb faksom na broj 01 4814-617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Troškovi za sudjelovanje na skupu za jednu osobu iznose 1.000,00 kuna. Druga i ostale osobe iz iste tvrtke plaćaju 800,00 kuna (PDV uračunat u cijenu). U troškove skupa uključeni su posebno pisani materijali te kava i mineralna za vrijeme stanki. Kod prijave za oba skupa, odobravamo popust 20% na ukupni iznos. 

Uplate za sudjelovanje treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom „za stručni skup“, a preslik uplate treba predati uz prijavu dolaska na skupu.

Za sudionike savjetovanja osiguran je smještaj po povoljnijim cijenama u Opatiji u Grand hotelu 4 Opatijska Cvijeta i to:

- polupansion u jednokrevetnoj sobi po cijeni od 440,00 kuna po osobi
- polupansion u dvokrevetnoj sobi po cijeni od 329,00 kuna po osobi

Sudionici sami rezerviraju smještaj i podmiruju troškove smještaja. Rezervaciju treba izvršiti e-mailom na adresu info@milenijhoteli.hr ili faxom na broj 051/278-021 najkasnije do 23.veljače 2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817 – 230 ili 4817 – 176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)