STANDARDI ZANIMANJA I KVALIFIKACIJA U HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU (09. studeni 2012. godine)

Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, koji je pred usvajanjem, Republika Hrvatska će uskladiti standarde i kvalifikacijske razine sa Europskim kvalifikacijskim okvirom.
 
Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom biti će definirani standardi zanimanja i kvalifikacija, te vanjsko i unutarnje vrjednovanje u odnosu na postavljene standarde znanja, vještina i kompetencja za određene kvalifikacijske razine.

Cilj seminara je upoznati sudionike sa postupcima definiranja standarda zanimanja i kvalifikacijana razini 4.1 i 4.2 HKO, te načinima, elementami i instrunentima za vanjsko vrednovanje (završno vrednovanje na kraju procesa obrazovanja za odeđeno zanimanje i kvalifikaciju, u odnosu na postavljene standarde znanja, vještina i kompetencja) i  unutarnje vrednovanje (tijekom i na kraju procesa učenja nove nastavne jedinice ili vježbe, cjeline i nastavnog predmeta), u odnosu na postavljene standarde znanja, vještina i kompetencja.
    
Seminar je namjenjen svim osobama  koje rukovode, organiziraju i izvode programe za stjecanje  zanimanja i kvalifikacije u srednjim strukovnim školama, pučkim otvorenim učilištima i ostalim ustanovama za obrazovanje odraslih, službama za izobrazbu u poduzećima i savjetnicima u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Seminar će se održati 09. studenog 2012.godine U DVORANI ANDRAGOŠKOG UČILIŠTA ZVONIMIR U ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 9.00 sati.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja putem faksa na broj: 01/4814-617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

RASPORED SEMINARA: Standardi zanimanja i kvalifikacija u hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

PROGRAM SEMINARA:

- ključni pojmovi (kvalifikacija, kompetencija, standard zanimanja, standard kvalifikacije, HKO i   
  EKO, ECVET bod i njegova vrijednost, vanjsko i unutarnje vrednovanje, ...),
- važnost standardizacije zanimanja i kvalifikacija u HKO-u za osiguravanje jednake vrijednosti   
  stečenih kvalifikacija i kompetencije s vrijednostima u EKO-u,
- vrste ciljeva odgoja i obrazovanja za zanimanja i kvalifikacije i njihovo postavljanje,
- vrste znanja i vještina i njihovo dimenzioniranje (standardiziranje) za zanimanja i kvalifikacije    na 4.1. i 4.2. razini HKO-a,
- postupak izrade standarda za određeno zanimanje (profila zanimanja) i kvalifikaciju (okvirni   nastavni plan i programi),
- postupak izrade izvedbenog nastavnog plana i programa u obrazovnoj ustanovi, operativnog  plana obrazovne ustanove i operativnog plana rada predmetnog nastavnika,
- organizacija i modeli realizacije izvedbenog nastavnog plana i programa za određeno zanimanje    i kvalifikaciju,
- izrada instrumenata za unutarnje i vanjsko vrednovanje rezultata (ishoda) učenja polaznika,
- unutarnje vrednovanje rezultata (ishoda) učenja u nastavnim premetima u odnosu na njihove   ciljeve,
- vanjsko vrednovanje rezultata (ishoda) učenja polaznika na kraju procesa obrazovanja za    određeno zanimanje i kvalifikaciju.  


Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 500.00 kuna (plus PDV). Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 400.00 kn (plus PDV).

U troškove seminara uračunati su troškovi posebno pripremljenih pisanih materijala, knjiga „Kurikulum zanimanja i kvalifikacije” autora dr.sc. Dušana Petričevića, te kava u vrijeme stanke. Obrazovne ustanove članice Andragoškog servisa, koje su podmirile pristigle obveze, imaju popust  utvrđen ugovorom.

Uplate  za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj: 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom “za seminar”, a preslik uplate predočiti prije početka seminara.

Sve ostale informacije o seminaru mogu se dobiti na telefone 01 / 4817-230  ili   01 / 4817-176.


Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)