STRUČNI SEMINAR: Samovrjednovanje rada obrazovnih ustanova, Zagreb (15. lipanj 2012. godine)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB organizira stručni seminar: SAMOVRJEDNOVANJE RADA OBRAZOVNIH USTANOVA, 15.06. 2012. godine u ZAGREBU, Amruševa 10/V, s početkom u 10.00 sati.

Seminar je namijenjen ravnateljima, stručnim suradnicima i članovima povjerenstava za provedbu samovrjednovanja.

Na temelju odredbe članka 88.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i  članka 9., 11. i 12.  Zakona o strukovnom obrazovanju, obrazovne ustanove dužne su trajno provoditi suvremene procedure za osiguravanje kvalitete od kojih je jedna i samovrjednovanje vlastitog  rada.  

Samovrjednovanje se provodi za sljedeća ključna područja: planiranje i programiranje rada, poučavanje i podrška učenju, postignuća polaznika, materijalni uvjeti i ljudski potencijali, profesionalni razvoj zaposlenika, međuljudski odnosi u obrazovnoj ustanovi, rukovođenje i upravljanje te suradnja s dionicima u procesu odgoja i obrazovanja. Postupak samovrjednovanja provodi Povjerenstvo za kvalitetu, koje imenuje tijelo upravljanja .Prema članku 12., stavak 2. Zakona o strukovnom obrazovanju, Povjerenstvo ima sedam članova, od kojih su četiri člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika, te po jedan član iz  reda osnivača, vijeća roditelja i učenika.

Povjerenstvo je dužno do kraja rujna za proteklu školsku godinu izraditi izvješće o kvaliteti rada ustanove i dostaviti ga tijelu upravljanja.  Usvojeno izvješće ustanova je dužna dostaviti nadležnoj Agenciji.

S obzirom da je postupak samovrjednovanja vrlo složen i odgovoran posao, nužno je  pripremiti osobe koje će samovrjednovanje provoditi.

Program će se realizirati kroz plenarna izlaganja i radionice. Predavači su Dr.sc Dušan Petričević i Vlado Luburić, prof. (autor Priručnika za samovrjednovanje).

Troškovi za sudjelovanje na skupu za jednu osobu iznose 550,00 kn (plus PDV). Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 400,00 kn (plus PDV).

U troškove sudjelovanja ulazi posebno tiskan Priručnik za samovrjednovanje (na CD-u), sa priloženim obrascima i kava za vrijeme stanke.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Prijavu je potrebno izvršiti Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10, najkasnije do 11. lipnja putem faksa na broj: 01/4814-617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Sve ostale informacije  mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)