SEMINAR: Izrada izvedbenih i operativnih nastavnih planova i programa u skladu sa novim zahtjevima (12. - 13. travanj 2012. godine)


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/III ORGANIZIRA SEMINAR:

"IZRADA IZVEDBENIH I OPERATIVNIH NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA U SKLADU SA NOVIM ZAHTJEVIMA"

U składu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, a prema članku 20. Pravilnika o normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (N.N. 129/08.) programe obrazovanja odraslih izrađuju ustanove koje ih i izvode. Ustanova je dužna, prije upućivanja na verifikaciju, za programe ishoditi pozitivno stručno mišljenje od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

S obzirom da je došlo do promjene u metodologiji izrade programa, a propisala ih je Agencija, potrebno je nastavnike koji izrađuju programe osposobiti za izradu programa na traženi način.
    
Seminar je namijenjen andragoškim djelatnicima (andragoškim voditeljima i nastavnicima u ustanovama za obrazovanje odraslih).

Cilj seminara je informirati andragoške djelatnike o promjenam u pristupu i izradi programa, te ih osposobiti za samostalan rad.

Seminar će se održati 12. – 13. travnja 2012. godine u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Prijavu je potrebno  izvršiti najkasnije osam dana prije termina, Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10, putem faksa na broj: 01/4814-617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 600,00 kuna (plus PDV). Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 450.00 kuna (plus PDV). U troškove kotizacije uračunati su kava u vrijeme stanki i ručak (prvi dan).

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Za sudionike seminara osiguran je smještaj po povoljnijoj cijeni u Hotelu Jadran u Zagrebu, Vlaška 50, kao i parkiralište (besplatno za goste). Troškove smještaja i prehrane u hotelu snose sudionici sami, a rezervaciju treba izvršiti  telefonom 01 / 45 53 777 ili e-mailom  jadran@hup-zagreb.hr

Sve ostale informacije  mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)