OSPOSOBLJAVANJE ZA IZRADU I VOĐENJE EU PROJEKATA. (SEMINAR: Zagreb, Amruševa 28.05.2015. )

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR organizira STRUČNI SEMINAR pod nazivom OSPOSOBLJAVANJE ZA IZRADU I VOĐENJE EU PROJEKATA.

Za realizaciju svake ideje potreban je dobar projekt i učinkovito vođenje projekta. Danas kada se nudi sve veći broj raznih izvora financiranja ključno je poznavati temeljne značajke izrade projekata kako bi poslovna ideja bila uspješno provedena te kao takva postala zanimljiva potencijalnim financijerima. Izvori financiranja mogu biti razvojne banke, agencije te Europski fondovi. Ovim seminarom se na praktičnom primjeru upoznaje polaznike s osnovnim značajkama izrade projekta EU fondova.

Edukacija se provodi na temelju praktičnih primjera izrade EU projekata pri čemu polaznici uče sve specifičnosti od pronalaska fonda kojim će se financirati njihov projekt kao i sve specifičnosti u ispunjavanju aplikacija za izradu EU projekata, proučavanja strategija za izradu projekata, izrade budžeta te ispunjavanja on-line aplikacija.

Budući da su financiranja iz EU fondova raznovrsna tijekom edukacije polaznici će dobiti detaljan uvid u mogućnosti apliciranja na sve vrste EU fondova (infrastrukturni, socijalni, kohezijski) te pristupu financiranja posebnim fondovima koji se financiraju od strane drugih institucija na razini EU.

Seminar će se održati 28. svibnja 2015. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 09.00 i završetkom u 18 sati.

Program obuhvaća slijedeće teme:
• upoznavanje sa specifičnostima EU projekta i natječajima EU fondova
• upoznavanje sa strategijama ključnim za dokazivanje relevantnosti projekta
• praktični prikaz izrade EU projekta od natječaja do gotovog projekta
• dokumentacija i ključne faze provedbe i vođenje projekta
• pisanje prve verzije projekta uz pomoć asistenta, obuhvaća čitanje natječaja, kreiranje ciljeva, proučavanje strategija i dokazivanje relevantnosti, izradu budžeta, administracija u pripremi i vođenju projekta.

Predavač:
- Marija Šinković Bečić, prof. (certificirani voditelj EU projekata).

Zbog velikog interesa javnosti za ovaj seminar potrebno je rezervirati mjesto na seminaru najkasnije tri dana prije termina održavanja Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10 poštom ili na fax. broj 01/4814 – 617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

LAST WEEK AKCIJA 40% POPUSTA NA CIJENU! --------> 490 kn + PDV za jednu osobu, a druge osobe iz iste ustanove/tvrtke plaćaju 360 kn + PDV!!
Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 800 kn + PDV (STARA CIJENA). Druge osobe iz iste ustanove / firme plaćaju 600 kn + PDV (STARA CIJENA).
U troškove seminara ulaze posebni pisani materijali te kava (u vrijeme stanki).
Članovi andragoškog servisa imaju popust u skladu sa sklopljenim ugovorom, ukoliko su podmirili tekuće financijske obveze.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj HR3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar „EU – PROJEKTI“», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.
Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)