Andragoška škola - II. ciklus (SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 20.-22. studeni 14.)


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ. NAZIV DRUGOG CIKLUSA: MARKETINŠKE, STRATEGIJSKE I METODIČKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH.

Člankom 16. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) propisano je radno mjesto voditelja obrazovanja odraslih. Za obavljanje ovih poslova nužno je poznavanje propisa i tehnologije struke.

Drugi ciklus Andragoške škole namijenjen je osobama koje su odslušale program prvog ciklusa (Andragoški minimum). Program drugog ciklusa mogu pohađati i osobe koje nisu odslušale prvi ciklus, ako ih interesira tema drugog ciklusa. Osobe koje žele steći javnu ispravu, dužne su naknadno odslušati prvi ciklus.

Uspješnim završavanjem Andragoške škole (četiri ciklusa) stječe se javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj, te sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih (u školama, službama za izobrazbu, zavodima za zapošljavanje i dr.).

Seminar će se održati 20.–22. studenog 2014. godine u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Program drugog ciklusa obuhvaća sljedeće teme:
- Strategije obrazovanja odraslih
- Modularni programi za temeljno i daljnje obrazovanje odraslih
- Pristup priznavanju neformalno i informalno stečenih znanja i vještina (kompetencija) u formalna
- Djelatnici u obrazovanju odraslih
- Obrazovne tehnologije u obrazovanju odraslih
- Organizacijski oblici i modeli obrazovanja odraslih
- Unutarnja organizacija neposrednog nastavnog rada s odraslima
- Socijalni oblici rada s odraslima u procesu obrazovanja odraslih
- Obrazovanje odraslih na daljinu
- Izvori znanja odraslima
- Marketing i menadžment u obrazovanju odraslih

Predavači:
- Dr.sc. Dušan Petričević
- Zvonimir Erceg, prof.
- Vlado Luburić, prof.
- Mr.sc. Ivan Vančina

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja Andragoškom učilištu Zvonimir–Zagreb, Amruševa 10/V, faksom na broj 01/4814–617 ili PRIJAVNICOM.

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 1.400.00 kn. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 1.200,00 kn. U troškove seminara ulaze posebni pisani materijali i ručak, te kava (u vrijeme stanki). Članovi andragoškog servisa imaju popust u skladu sa sklopljenim ugovorom, ukoliko su podmirili tekuće financijske obveze.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj HR3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar» a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)