SEMINAR za nastavnike-instruktore iz zaštite na radu za pripremu učenika/polaznika i provjeru znanja iz zaštite na radu. (Zagreb, Amruševa 10, 17.-18. listopad 14.)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10, organizira SEMINAR ZA NASTAVNIKE - INSTRUKTORE IZ ZAŠTITE NA RADU.

Zakonom o zaštiti na radu propisana je obveza osposobljavanja osoba na radu za rad na siguran način. Temeljem članka 5. ovog Zakona, osobama na radu smatraju se i učenici na praktičnoj obuci (praktičnoj nastavi i stručnoj praksi).

Također, temeljem članka 5. Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 140/09.) škola je dužna, za učenike prvih razreda i polaznike u obrazovanju odraslih, prije uključivanja u izvođenje laboratorijskih vježbi i praktične nastave, provesti osposobljavanje za siguran rad i provesti ispit.

Osposobljavanje i provjeru znanja mogu provoditi samo nastavnici koji su za to posebno stručno osposobljeni!

Seminar je namijenjen nastavnicima tehnologije zanimanja, voditeljima praktične nastave, stručnim učiteljima, mentorima i drugim nastavnicima koji sudjeluju u organizaciji i pripremi učenika ili polaznika za uključivanje u praktičan rad.

Seminar će se održati 17. i 18. listopada 2014. godine u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije zakazanog termina faksom na broj: 01 / 4814 – 617 ili putem PRIJAVNICE.

PROGRAM SEMINARA:

1.Uvod u program
2.Uloga i značaj zaštite na radu
3.Metodika i organizacija izvođenja nastave učenicima
4.Zakonsko uređenje zaštite na radu
5.Metodika procjene opasnosti na radnim mjestima
6.Mehaničke opasnosti i tjelesni napori
7.Opasnosti od električne struje
8.Opasnosti od buke, vibracija i štetnih zračenja
9.Osobna zaštitna sredstva
10.Štetne i otrovne tvari, mikroklima
11.Opasnost od požara i eksplozija
12.Radni prostor, znakovi sigurnosti i obavješćivanja
13.Prva pomoć, medicinska pomoć, bolesti ovisnosti – radna sposobnost
14.Specifične opasnosti u srodnim strukama
15.Zaštita radnog okoliša kao dio zaštite čovjekove okoline
16.Organizacija provjere znanja i utvrđivanje osposobljenosti učenika

Nakon realizacije programa, sudionici pristupaju provjeri znanja, a uspješni dobivaju potvrdu o osposobljenosti za nastavnika – instruktora iz zaštite na radu.

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 1.000,00 kuna. Troškovi za druge osobe iz iste škole iznose 700,00 kuna (PDV je uračunat u cijenu). U troškove seminara uračunati su Priručnici iz zaštite na radu i ručak (prvi dan).

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj HR3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom “za seminar”, a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)