EU FONDOVI I NATJEČAJI (SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 29.11.13.)

Andragoško učilište Zvonimir i EU fondovi ORGANIZIRAJU: SEMINAR EU FONDOVI I NATJEČAJI

Republici Hrvatskoj kao novoj članici Europske unije, širom su otvorena vrata za korištenje novih, do sada nepristupačnih fondova. Europska komisija dodjeljuje novac u obliku bespovratnih sredstava, zajmova i garancija u svrhu provedbe projekata ili aktivnosti koje potiču i pridonose realizaciji zajedničkih politika Europske unije.

Ovdje posebno treba naglasiti strukturne fondove i kohezijski fond, koji nude sredstva za financiranje raznih djelatnosti. Planirana su veća financijska sredstva za razvoj ljudskih resursa, za dodatno obrazovanje, za prilagodljivost radne snage, socijalno uključivanje osoba s otežanim pristupom tržištu rada i sl.

Seminar je namijenjen strukovnim školama i ustanovama za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj (ravnateljima i menadžerima koji sudjeluju u izradi projekata u školama).

Cilj seminara je upoznati sudionike sa novim fondovima Europske unije i mogućnostima korištenja novčanih sredstava za financiranje određenih projekata.

Seminar će se održati 29. studenog 2013. godine u Zagrebu, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Program seminara obuhvaća:

- Strukturni i kohezijski fondovi
- Financijska perspektiva 2007-2013
- Financijska perspektiva 2014-2020
- Operativni programi
- Analiza obrazaca prijave projektne ideje
- Izrada sažetka projektnog prijedloga

Prijave za seminar potrebno je izvršiti na faks.: broj 01/4814–617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Troškovi seminara po osobi iznose 650,00 kuna (plus PDV). Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 400,00 kn (plus PDV). U troškove seminara ulaze posebno pisani materijali i oglednim primjercima obrazaca, te kava ili čaj (za vrijeme stanki).

Uplate za sudjelovanje treba izvršiti na žiro račun broj HR3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom “za seminar”, a preslik uplate predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)