Drugi ciklus ŠKOLE ZA TAJNICE: (SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 07.-09.11.13.)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA DRUGI CIKLUS ŠKOLE ZA TAJNICE / TAJNIKE na temu: UREDSKO POSLOVANJE.

Svakodnevne izmjene zakonskih propisa zahtijevaju od tajnica trajno usavršavanje kako bi mogle biti sposobne i kompetentne za obavljanje svojih poslova u odgojno-obrazovnim ustanovama.

U Školu za tajnice mogu se prijaviti osobe koje rade na poslovima tajnice/tajnika u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i ustanovama za obrazovanje odraslih i koje žele pratiti promjene propisa i saznati koje su sve obveze ustanove u skladu sa novim propisima.

Program se realizira u četiri ciklusa po tri dana kroz predavanja, radionice i vježbe. Uspješnim završavanjem programa (sva 4 ciklusa) stječu se sva potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova tajnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi i javna isprava. Zainteresirani se mogu prijaviti na sve cikluse ili pojedinačno za ciklus koji žele.

Drugi ciklus namijenjen je osobama koje su odslušale prvi ciklus. Program drugog ciklusa mogu pohađati i osobe koje nisu odslušale prvi ciklus, ako ih interesira sadržaj drugog ciklusa.

Program će se realizirati od 07. do 09.11. 2013. godine u prostorijama Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati

Program drugog ciklusa:

Postupanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju:
- ustrojavanje poslovanja ustanove prema Uredbi
- načini vođenja klasnih oznaka
- postupak urudžbiranja
- izrada internog plana brojčanih oznaka
- vođenje interne dostavne knjige
- vođenje knjige pošte
- vođenje knjige pismohrane
- urudžbiranje

Postupanje sa arhivskom građom prema novom Pravilniku o zaštiti arhivske građe:
- sortiranje i odlaganje građe u pismohranu
- obveze ustanova prema arhivskoj građi
- postupak sortiranja i odlaganja arhivske građe u Državni arhiv

Program će se realizirati kroz plenarna izlaganja i radionice, a predavači su kompetentne osobe, priznati stručnjaci iz prakse.

Troškovi sudjelovanja iznose 1.150.00 kn po osobi za jedan ciklus. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 1.000,00 kn. U troškove seminara ulaze posebni pisani materijali, kava, mineralna i ručak (prvi dan) .
Jednokratnom uplatom troškova za sva četiri ciklusa ustanova ima pravo na popust od 10 %.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a presliku uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Prijavu je potrebno izvršiti Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10 putem faksa na broj: 01/4814-617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici

Za sudionike seminara osiguran je smještaj po povoljnijoj cijeni u Hotelu Jadran u Zagrebu, Vlaška 50, kao i parkiralište (besplatno za goste).
Troškove smještaja i prehrane u hotelu snose sudionici sami, a rezervaciju treba izvršiti telefonom 01 / 45 53 777 ili e-mailom: jadran@hup-zagreb.hr.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)