OSPOSOBLJAVANJE nastavnika-instruktora iz zaštite na radu (17-18. svibanj. 2013.)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10, ORGANIZIRA OSPOSOBLJAVANJE nastavnika-instruktora iz zaštite na radu.

Zakonom o zaštiti na radu popisana je obveza osposobljavanja osoba na radu za rad na siguran način. Temeljem članka 5. ovo Zakona, osobama na radu smatraju se i učenici na praktičnoj obuci (praktičnoj nastavi i stručnoj praksi).

Također, temeljem članka 5. Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 140/09.) škola je dužna, za učenike prvih razreda i polaznike u obrazovanju odraslih, prije uključivanja u izvođenje laboratorijskih vježbi i praktične nastave, provesti osposobljavanje za siguran rad i provesti ispit.

Osposobljavanje i provjeru znanja mogu provoditi samo nastavnici koji su za to posebno stručno osposobljeni (nastavnici-instruktori).

Seminar je namijenjen nastavnicima tehnologije zanimanja, voditeljima praktične nastave, stručnim učiteljima, mentorima i drugim nastavnicima koji sudjeluju u organizaciji i pripremi učenika ili polaznika za uključivanje u praktičan rad.

Seminar će se održati 17. - 18. svibnja 2013. godine u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije zakazanog termina faksom na broj: 01/4814–617 ili PRIJAVNICOM na web stranici

PROGRAM SEMINARA

1. Uvod u program
2. Uloga i značaj zaštite na radu
3. Metodika i organizacija izvođenja nastave učenicima
4. Normativno reguliranje zaštite
5. Metodika procjene opasnosti na radnim mjestima
6. Mehaničke opasnosti i tjelesni napori
7. Opasnosti od električne struje
8. Buka, vibracije i štetna zračenja
9. Osobna zaštitna sredstva
10. Štetne i otrovne tvari, mikroklima
11. Opasnost od požara i eksplozija
12. Radni prostor, znakovi sigurnosti i obavješćivanja
13. Prva pomoć, medicinska pomoć, bolesti ovisnosti – radna sposobnost
14. Specifične opasnosti u srodnim strukama
15. Zaštita radnog okoliša kao dio zaštite čovjekove okoline
16. Organizacija provjere znanja i utvrđivanje osposobljenosti učenika

Nakon realizacje programa, sudionici pristupaju provjeri znanja, a uspješni dobivaju potvrdu o osposobljenosti za nastavnika – instruktora iz zaštite na radu

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 600.00 kn (plus PDV). Troškovi za druge osobe iz iste škole iznose 450,00 kn (plus PDV).

U troškove seminara uračunat je Priručnik za nastavnike i učenike iz zaštite na radu.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom “za seminar”, a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)