DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih (13. - 15. prosinac 2012. godine)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10 ORGANIZIRA DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ.

NAZIV DRUGOG CIKLUSA: MARKETINŠKE, STRATEGIJSKE I METODIČKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH

Člankom 16. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) propisano je radno mjesto stručnog voditelja obrazovanja odraslih. Za obavljanje poslova, za ovo radno mjesto nužno je poznavanje propisa i tehnologije struke.
Uspješnim završavanjem Andragoške škole (četiri ciklusa) stječe se javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj, te sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih (u školama, službama za izobrazbu, zavodima za zapošljavanje i dr.).

Drugi ciklus Andragoške škole namijenjen je osobama koje su odslušale program prvog ciklusa (Andragoški minimum). Program drugog ciklusa mogu pohađati i osobe koje nisu odslušale prvi ciklus, ako ih interesira tema drugog ciklusa. Osobe koje žele steći javnu ispravu, dužne su naknadno odslušati prvi ciklus.

Drugi ciklus se održava 13. - 15. prosinca 2012. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU s početkom u 10.00 sati.

Program drugog ciklusa obuhvaća sljedeće teme:

- Strategije obrazovanja odraslih
- Modularni programi za temeljno i daljnje obrazovanje odraslih
- Pristup priznavanju neformalno i informalno stečenih znanja i vještina (kompetencija) u formalna
- Djelatnici u obrazovanju odraslih
- Obrazovne tehnologije u obrazovanju odraslih
- Organizacijski oblici i modeli obrazovanja odraslih
- Unutarnja organizacija neposrednog nastavnog rada s odraslima
- Socijalni oblici rada s odraslima u procesu obrazovanja odraslih
- Obrazovanje odraslih na daljinu
- Izvori znanja odraslima
- Marketing i menadžment u obrazovanju odraslih

RASPORED SEMINARA: DRUGI CIKLUS

Predavači:

- Dr.sc. Dušan Petričević
- Zvonimir Erceg, prof.
- Vlado Luburić, prof.
- Mr.sc. Ivan Vančina

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10 poštom ili na fax. Broj 01/4814 – 617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 1.285.00 kn. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 1085,00 kn. U troškove seminara ulaze posebni pisani materijali i dva ručka, te kava i mineralna (u vrijeme stanki).
    
Članovi andragoškog servisa imaju popust u skladu sa sklopljenim ugovorom, ukoliko su podmirili tekuće financijske obveze.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Za sudionike seminara osiguran je smještaj po povoljnijoj cijeni u Hotelu Jadran u Zagrebu, Vlaška 50, kao i parkiralište (besplatno za goste).

Troškove smještaja i prehrane u hotelu snose sudionici sami, a rezervaciju smještaja treba izvršiti telefonom 01/4553-777 ili e-mailom: jadran@hup-zagreb.hr.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)