NADZOR I INSPEKCIJA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb.)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Rubetićeva 16 ORGANIZIRA SEMINAR: "NADZOR I INSPEKCIJA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH".

Odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj, čija je djelatnost regulirana posebnim zakonima i podzakonskim aktima, u nadležnosti su Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Zbog značaja i posebne važnosti, a radi osiguranja standarda i kvalitete, sustav odgoja i obrazovanja podliježe nadzoru i inspekciji.

Nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova pa tako i ustanovama za obrazovanje odraslih, provode savjetnici resornih Agencija i prosvjetni inspektori u skladu s odredbama Zakona i pravilnika. Savjetnici i inspektori obavljaju nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte te uvjete i način rada u ustanovama koje obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost. Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Nadzoru prosvjetne inspekcije podliježu ustanove i druge pravne osobe koje odgojno-obrazovnu djelatnost (ili dio djelatnosti) obavljaju na osnovi odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugog odgovarajućeg akta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Svaka škola organizira i provodi odgojno-obrazovni rad u skladu sa važećim zakonskim propisima, a za čiji rad je odgovoran ravnatelj ustanove. Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Seminar se održao 04. prosinca 2015. godine u prostorijama Andragoškog učilišta Zvonimir, Rubetićeva 16, Zagreb s početkom u 10.00 sati.

Troškovi sudjelovanja na seminaru iznose 800,00 kn (plus PDV) po osobi. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 650,00 kn (plus PDV). U troškove ulaze posebno pisani materijali predavača i ručak.

Seminar će realizirati priznati stručnjak iz prakse, dugogodišnji bivši službenik nadležnog ministarstva: gospodin Franjo Galeković, prof.

Također, obradit će se podseminar s temom: "Suvremeni pristup učenju u andragoškom obrazovanju" koji će predavat gospođa Marija Šinković Bečić, prof.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj HR3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar 04.12.2015.», a presliku uplate, zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Prijavu je potrebno izvršiti najkasnije do 30.11. 2015. godine Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb PRIJAVNICOM, putem e-maila na tajnistvo@andragosko-uciliste.hr ili putem faksa na broj: 01/4814-617.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 01/4817-176.


Srdačan pozdrav,
Andragoško učilište Zvonimir.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)