Osposobljavanje za izradu i provođenje poslovnog plana (HBOR, HAMAG, BANKE). (SEMINAR: Zagreb, Amruševa10 / 18.06. 2015.)


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR organizira STRUČNI SEMINAR pod nazivom OSPOSOBLJAVANJE ZA IZRADU I PROVOĐENJE POSLOVNOG PLANA (financiranje HBOR, HAMAG BICRO).

Za realizaciju svake ideje potreban je dobar poslovni plan. Danas kada se nudi sve veći broj raznih izvora financiranja ključno je poznavati temeljne značajke izrade projekata kako bi poslovna ideja bila uspješno provedena te kao takva postala zanimljiva potencijalnim financijerima.

Izvori financiranja mogu biti razvojne banke, komercijalne banke i razni fondovi. Ovim seminarom se na praktičnom primjeru upoznaje polaznike s osnovnim značajkama izrade poslovnog plana koji je potreban kod svakog oblika financiranja poduzetničke ideje.

Tijekom seminara obrađuju se konkretni primjeri iz prakse, a moguća je i osnovna razrada poduzetničke ideje samog polaznika.

Seminar će se održati 18. lipnja 2015. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 09.00 i završetkom u 18.00 sati.

Program obuhvaća slijedeće teme:
• upoznavanje s komponentama poslovnog plana
• izrada strateškog plana
• izrada operativnog plana
• utvrđivanje rizika
• budžetiranje
• procjene isplativnosti poslovne ideje, ispunjavanje aplikacija i obrazaca za financiranje na primjeru HBOR-a i HAMAG BICRO-a.

Predavač:
Marija Šinković Bečić, prof.

Zbog velikog interesa javnosti za ovaj seminar potrebno je rezervirati mjesto na seminaru najkasnije osam dana prije termina održavanja Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10/V poštom ili na fax. broj 01/4814–617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Troškovi za materijale za jednu osobu iznose 200,00 kuna (plus PDV) a troškove sudjelovanja na seminaru platite onoliko koliko Vi smatrate da za Vas ovaj seminar vrijedi (plus PDV).

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj HR3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar 18-06», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)