Revizorski i nadzorni odbori u praksi (SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 23. - 24. 01. 2015.)


REVIZORSKI I NADZORNI ODBORI U PRAKSI

Ciljna grupa:
- Članovi nadzornih i revizorskih odbora
- Menadžeri
- Savjetnici i konzultanti

Korist u struci i cilj učenja:
- Cilj ovog seminara je upoznati polaznike sa načinom funkcioniranja nadzornih i revizorskih odbora u praksi RH.
- Osnovni cilj je prenijeti neka praktična iskustva koja slabe učinkovitost spomenutih odbora i načine kako se nositi sa pritiscima u okružju.
- Osim toga dati pregled nekih problema u komunikaciji između svih upravljačkih tijela trgovačkih društava i moguća poboljšanja.
- Cilj je upoznati polaznike sa ovlastima i odgovornostima članova.

Sadržaj učenja:
- Uloga nadzornog revizorskog odbora i aktualna regulativa
- Obaveza postojanja i jednog i drugog odbora
- Manjkavosti regulative (neki primjeri iz prakse) kod utvrđivanja obveze postojanja i jednog i drugog odbora
- Ovlast i odgovornost članova
- Problemi u komunikaciji izmeñu upravljačkih tijela
- Pritisci u okruženju
- Ključne interne procedure u trgovačkom društvu koje članovi moraju zahtijevati da se donesu u svrhu dobrog upravljanja
- Pitanja i odgovori

Potrebna predznanja: Osnovno znanje rada na računalu
Broj sati: 15 nastavnih sati a´ 45 minuta
Mediji koji će biti korišteni: Radni materijali nastavnika
Na kraju: Potvrda o sudjelovanju
Način učenja: SEMINAR

Vrijeme održavanja seminara je 23.01. (15.00-20.00) i 24.01.2015. godine (09.00-17.00), sveukupno u trajanju od 15 sati.
CIJENA: 1790 Kn + PDV

PRIJAVNICA ZA SEMINAR

Informacije/Savjeti:
Tel.: 01/4817-176, 01/4817-230
E-mail: timo@andragosko-uciliste.hr
Amruševa 10/5, 10000 Zagreb.

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)