OSPOSOBLJAVANJE: Nastavnika-instruktora iz zaštite na radu u strukovnom obrazovanju (24. - 25. svibanj 2012. godine)


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR, Zagreb Amruševa 10, ORGANIZIRA OSPOSOBLJAVANJE  

Nastavnika-instruktora iz zaštite na radu u strukovnom obrazovanju

Zakonom o zaštiti na radu popisana je obveza osposobljavanja osoba na radu za rad na siguran način. Temeljem članka 5. ovo Zakona, osobama na radu smatraju se i učenici na praktičnoj obuci (praktičnoj nastavi i stručnoj praksi).

Također, temeljem članka 5. Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 140/09.) škola je dužna, za učenike prvih razreda i polaznike u obrazovanju odraslih, prije uključivanja u izvođenje laboratorijskih vježbi i praktične nastave, provesti osposobljavanje za siguran rad i provesti ispit. Dakle, osposobljavanje i provjeru znanja mogu provoditi samo nastavnici koji su za to posebno stručno osposobljeni (nastavnici-instruktori).

Seminar je namijenjen nastavnicima tehnologije zanimanja, voditeljima praktične nastave,  stručnim učiteljima, mentorima i drugim nastavnicima koji sudjeluju u organizaciji i pripremi učenika ili polaznika za uključivanje u praktičan rad.

Seminar će se održati 24. i 25. Svibnja 2012. godine u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

PROGRAM SEMINARA

1. Uvod u plan i program
2. Uloga i značaj zaštite na radu
3. Normativno reguliranje zaštite
4. Metodika i organizacija izvođenja nastave učenicima
5. Organizacija provjere znanja i utvrđivanje osposobljenosti učenika
6. Metodika procjene opasnosti na radnim mjestima
7. Mehaničke opasnosti i tjelesni napori
8. Opasnosti od električne struje
9. Buka, vibracije i štetna zračenja
10. Osobna zaštitna sredstva
11. Štetne i otrovne tvari, mikroklima
12. Opasnost od požara i eksplozija
13. Radni prostor, znakovi sigurnosti i obavješćivanja
14. Prva pomoć, medicinska pomoć, bolesti ovisnosti – radna sposobnost
15. Specifične opasnosti u srodnim strukama
16. Zaštita radnog okoliša kao dio zaštite čovjekove okoline

Nakon realizacje programa, sudionici pristupaju provjeri znanja, a uspješni dobivaju
potvrdu o osposobljenosti za nastavnika – instruktora iz zaštite na radu

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 750.00 kn (plus PDV). Troškovi za druge osobe iz iste škole iznose  600,00 kn (plus PDV).

U troškove seminara uračunat je Priručnik za nastavnike iz zaštite na radu i ručak (prvi dan).

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Prijavu je potrebno izvršiti Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10, najkasnije osam dana prije zakazanog termina putem faksa na broj: 01/4814-617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Za sudionike seminara osiguran je smještaj po povoljnijoj cijeni u Hotelu Jadran u Zagrebu, Vlaška 50, kao i parkiralište (besplatno za goste). Troškove smještaja i prehrane u hotelu snose sudionici sami, a rezervaciju treba izvršiti  telefonom 01 / 45 53 777 ili e-mailom  jadran@hup-zagreb.hr

Sve ostale informacije  mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)