SEMINAR: Planiranje rada i poslovanja za školsku godinu 2014. – 2015. u skladu sa najnovijim zakonskim propisima. (Zagreb, Amruševa 10, 10.-11. 10.2014. godine)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR - Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje organizira SEMINAR: PLANIRANJE RADA I POSLOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014. / 2015. TEMELJEM NAJNOVIJIH PROPISA.

Prema članku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svake godine sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su donijeti Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada donosi nadležni organ upravljanja na temelju aktualnih zakona i propisa.

Da bi škola mogla učiniti kvalitetan i valjan Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada, potrebno je upoznati sve promjene u zakonskim propisima, koje su nastale tijekom 2014. godine.
U protekloj i ovoj kalendarskoj godini stupilo je na snagu nekoliko novih zakona i podzakonskih akata, o kojima treba voditi računa prilikom organizacije i poslovanja odgojno-obrazovnih ustanova u školskoj godini 2014. / 2015.

Donošenjem Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/2014.), koji je stupio na snagu 7. kolovoza ove godine, značajno su se promijenili uvjeti zapošljavanja radnika, sklapanja ugovora o radu i prekovremenog rada i doneseni su novi pravilnici o radu.
Od 1. rujna 2014. godine stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine, broj 93/2014.), prema kojem je došlo do promjena u provođenju ovršnih postupaka.
Također treba uzeti u obzir novi Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/2014.) koji je donio određene promjene u odgovornostima i obvezama poslodavaca i zaposlenih.

Cilj seminara je cjelovito informiranje i upoznavanje nadležnih u školama sa obvezama u skladu sa novim propisima, kao i stručna pomoć u rješavanju obveza.
Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima srednjih i osnovnih škola kao i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Sadržaj programa:

Školski kurikulum:
- Nacionalni okvirni kurikulum i školski kurikulum
- Sastavnice školskog kurikuluma
- Kako izraditi školski kurikulum za školsku godinu
- Izrada školskog kurikuluma

Godišnji plan i program rada odgojno-obrazovne ustanove:
- Godišnji plan i program rada i zakonska obveza
- Sastavnice Godišnjeg plana i programa rada
- Kako izraditi Godišnji plan i program rada za školsku godinu
- Izrada Godišnjeg plana i programa
Predavači: Višnja Mikuš-Krešić, dipl. iur., Zvonimir Erceg, prof.

Zakon o radu:
- Radno zakonodavstvo vezano uz radne odnose
- Fleksibilno radno vrijeme
- Zapošljavanje na neodređeno vrijeme i otkazni rokovi
- Prekovremeni rad i pisani nalog
Predavač: Ante Vidović, dipl. iur., stručnjak za radno pravo i predavač na Visokoj školi RRiF-a.

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija:
- Obveznici primjene
- Sustav financijskog poslovanja
- Izradu i izvršavanje financijskih planova
- Računovodstvo neprofitnih organizacija
- Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija
- Revizija godišnjih financijskih izvještaja
- Javna objava godišnjih financijskih izvještaja
- Gospodarske djelatnosti
- Registar neprofitnih organizacije
- Prekršajne odredbe i nadzor nad financijskim poslovanjem
- Drugi novi propisi koji se odnose na škole i njihova primjena.
Predavač: Mirela Glavota, dipl. oec., ovlašteni računovođa i ovlašteni revizor

Zakon o zaštiti na radu:
- Usklađenost Zakona s Direktivama EU i Konvencijama Međunarodne organizacije rada
- Unapređivanje i bolje praćenje stanja zaštite na radu
- Ugrađene odredbe o mjerama zaštite radnika od psihosocijalnih rizika i psihofizioloških napora na radu
- Nadzor nad stručnošću i zakonitosti rada poslodavaca i ovlaštenih osoba
Predavač: Fran Marović, dipl. ing., tajnik udruge za promicanje zaštite na radu.

Seminar će se održati u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir 10. i 11. listopada 2014. godine s početkom u 10.00 sati u ZAGREBU, Amruševa 10/V.

Prijave za sudjelovanje na skupu potrebno je izvršiti Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10 faksom na broj: 01 / 4814-617 ili putem PRIJAVNICE.

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 600,00 kn (plus PDV). Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 500,00 kn (plus PDV). U troškove sudjelovanja ulaze posebno pisani materijali i ručak (prvi dan) i kava u vrijeme stanki.

Članovi andragoškog servisa imaju popust na osnovnu cijenu, u skladu sa sklopljenim ugovorom, ukoliko su podmirili tekuće financijske obveze.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj HR3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)