SEMINAR: Organizacija i provođenje stručnih ispita u odgojno-obrazovnim ustanovama. (Zagreb, Amruševa 10, 06-07.02.2014.)


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA SEMINAR: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE STRUČNIH ISPITA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA.

Odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj zapošljavaju odgojno-obrazovne radnike u skladu sa postojećim propisima. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (člankom 105.) i Zakonom o strukovnom obrazovanju (člankom 37.) propisana je odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja, kojom su osobe osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
Svaki odgojno-obrazovni radnik koji se prvi put zapošljava u odgojno-obrazovnoj ustanovi za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, zasniva radni odnos kao pripravnik. Pripravnik je dužan stažirati godinu dana, a nakon toga u roku od godinu dana položiti stručni ispit. Pripravniku, koji ne položi stručni ispit u navedenom roku, radni odnos prestaje istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.
Svaka odgojno-obrazovna ustanova dužna je imenovati povjerenstvo za stažiranje, imenovati mentora i izraditi operativni program stažiranja. Povjerenstvo, a posebno mentor dužni su u vrijeme stažiranja pružati stalnu stručno-pedagošku, metodičku i drugu pomoć.
Nakon uspješno ostvarenog pripravničkog staža, škola sastavlja izvješće o rezultatima stažiranja, koje šalje uz prijavu nadležnoj agenciji.

Seminar je namijenjen ravnateljima, pedagozima i nastavnicima-mentorima za pripremu pripravnika u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Cilj seminara je upoznati sudionike sa svim obvezama koje proizlaze iz zakonskih propisa i stručno osposobiti odgovorne osobe i nastavnike u ustanovama za organizaciju i provođenje stručnih ispita za zaposlene pripravnike.

Seminar će se održati 6. – 7. veljače 2014. godine u Zagrebu, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Program seminara obuhvaća:

- Odgojno-obrazovni radnici u hrvatskom obrazovnom sustavu
- Pravne osnove za ostvarivanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita
- Pripravnički staž i stažiranje
- Zadaće povjerenstva za stažiranje
- Zadaće škole u kojoj se polaže ispit
- Prijava stručnog ispita i ispitni rokovi
- Organizacija i provođenje stručnog ispita
- Struktura i sadržaj stručnog ispita
- Izrada i realizacija programa stažiranja

Prijave za seminar potrebno je izvršiti na faks.: broj 01/4814–617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Troškovi seminara po osobi iznose 800,00 kuna (plus PDV). Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 600,00 kn (plus PDV). U troškove seminara ulazi posebno tiskan Priručnik za pripremanje i polaganje stručnog ispita sa oglednim primjercima obrazaca, te kava ili čaj (za vrijeme stanki).

Uplate za sudjelovanje treba izvršiti na žiro račun broj Hr3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom “za seminar”, a preslik uplate predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)