Planiranje i programiranje rada odgojno-obrazovnih ustanova. (SEMINAR: Tuheljske toplice, 29.-30. kolovoz 2013.)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA SEMINAR: PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014. U SKLADU SA NAJNOVIJIM PROPISIMA.

Svaka škola dužna je prema članku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svake godine donijeti Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada donosi nadležni organ upravljanja na temelju aktualnih zakona i propisa.

Da bi škola mogla učiniti kvalitetan i valjan Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada, potrebno je upoznati sve promjene u zakonskim propisima, koje su nastale tijekom 2013. godine.

Doneseno je nekoliko izmjena i dopuna propisa, koji se na odgoj i obrazovanje, u Zakonu o radu (ugovori o radu, radne knjižice,prekovremeni i probni rad). Zakonom o pravu na pristup informacijama propisano je postupanje odgojno-obrazovnih ustanova Biti će govora o primjeni zakona o fiskalizaciji, izmjenama propisa o PDV-u i porezu na dobit.

Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima, kao i drugim zainteresiranim, u odgojno-obrazovnim ustanovama, u Republici Hrvatskoj.

Cilj seminara je upoznati sudionike sa svim obvezama koje proizlaze iz novih propisa i osposobiti ih za izradu školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

Seminar će se održati 29. i 30. 08. 2013. godine u Tuheljskim Toplicama s početkom u 10.00 sati.

Program će se realizirati kroz plenarna izlaganja i radionice. Predavači su kompetentne osobe, priznati stručnjaci iz prakse.

RASPORED SEMINARA

Program seminara obuhvaća:

- Obveze škola prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izmjene Statuta, izdavanje javnih isprava, duplikata i prijepisa svjedodžbi, evidencija neispravnih svjedodžbi i postupak uništavanja, Odluke o pečatima i štambiljima i dr.)
- Obveze prema Zakon o radu (reguliranje radnih odnosa, otkazivanje ugovora o radu temeljem promjene satnice, rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju i dr.)
- Postupanje odgojno-obrazovnih ustanova u skladu sa Zakonom o pravu na na pristup informacijama
- Obveze prema Zakonu o porezu na dohodak i podzakonskim propisima
- PDV i porezne stope u odgoju i obrazovanju
- Fiskalne blagajne u ustanovama, da ili ne i kada
- Obrazovne ustanove (neprofitne ili profitne) i dobit
- Izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada za Školsku godinu 2013./ 2014.

Prijave za seminar potrebno je izvršiti na faks.: broj 01/4814–617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Troškovi seminara po osobi iznose 750,00 kuna. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 500,00 kn (PDV uračunat u cijenu). U troškove seminara ulaze posebno pisani materijali i oglednim primjercima obrazaca, te kava ili čaj (za vrijeme stanki).

Uplate za sudjelovanje treba izvršiti na žiro račun broj Hr3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom “ za seminar”, a preslik uplate predati prilikom dolaska na seminar.

Za sudionike seminara osiguran je smještaj u Hotelu Tuheljske Toplice. Troškove smještaja i prehrane u hotelu snose sudionici sami, a rezervaciju treba izvršiti najkasnije do 26.08.2013. na mail: rezervacije1@terme-tuhelj.hr ili na faks: 049/ 556-216. HOTEL TERME TUHELJ prijavnica.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)