S A V J E T O V A N J E
„Sigurnost i zaštita u odgojno-obrazovnim ustanovama“

ANKETA

ISTRAŽIVANJE STANJA FIZIČKE I
TEHNIČKE SIGURNOSTI U ŠKOLAMA


Ustanova:*
Adresa ustanove:*
Mjesto:*
Telefon:*
Faks:*
E-mail adresa:*
Web:*
Ime i prezime ravnatelja:*
Telefon odgovorne osobe:*
Faks odgovorne osobe:*
E-mail adresa odgovorne osobe:*
Da li škola ima portu (kao posebni prostor):*
Da li škola ima organiziranu portirsku službu:*
Da li je na porti službena osoba:*
Da li na porti dežuraju učenici:*
Da li na porti dežura kakvo drugo osoblje:*
Smatrate li korisnim uvođenje profesionalne osobe:*
Da li bi željeli u školi službenog portira:*
* obavezno polje        

_______________________________________________________________
Napomena:

- Odgovorite na pitanja sa „DA“ ili „NE“, upisivanjem odgovora u desnu rubriku.
- Ova anketa služi isključivo radi istraživanja za potrebe savjetovanja i neće se koristiti za nikakve druge svrhe.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)