SAVJETOVANJE: Opatija, 08. – 09. ožujak 2013. - 1009
Organizacija i provođenje zaštite na radu u odgojno-obrazovnim ustanovama. (14.3.2013)
SEMINAR za nastavnike-instruktore iz zaštite na radu - 1009
. (22.5.2014)
SEMINAR: Planiranje rada i poslovanja za školsku godinu 2014. – 2015. u skladu sa najnovijim zakonskim propisima.  - 1009
. (2.10.2014)
SEMINAR za nastavnike-instruktore iz zaštite na radu za pripremu učenika/polaznika i provjeru znanja iz zaštite na radu. - 1009
. (2.10.2014)
OSPOSOBLJAVANJE nastavnika-instruktora iz zaštite na radu - 1008
. (8.4.2013)
SEMINAR za nastavnike-instruktore iz zaštite na radu - 1008
Priprema učenika/polaznika i provjera znanja iz zaštite na radu. (28.10.2014)
OSPOSOBLJAVANJE: Nastavnika-instruktora iz zaštite na radu u strukovnom obrazovanju - 1008
(3.5.2012)
SAVJETOVANJE: Organizacija i provođenje zaštite na radu u odgojno-obrazovnim ustanovama - 1008
. (26.2.2013)
Usluge izdavaštva - 1008
Provjerite koja tiskana izdanja Andragoško učilište Zvonimir ima u ponudi! (29.7.2014)
SEMINAR: 26. - 27. lipnja 2014. godine - 1006
Seminar za nastavnike-instruktore iz zaštite na radu. (29.7.2014)
1 2 3 4 5 6

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)