Njemački za početnike i napredne - 1014
Samostalno učenje sa savjetnikom ili sa predavačem. (26.1.2015)
ZUOO savjetovanje, Opatija 15. - 16. 04.13. - 1008
Četvrti susret ustanova za obrazovanje odraslih i savjetovanje. (17.4.2013)
Međunarodna konferencija - Opatija, 14-16. 04. 14. - 1007
Cjeloživotno učenje pripadnika nacionalnih manjina. (19.5.2014)
CIKLUS SEMINARA: SILVA METODA - Modul 1. Antistres program  - 1002
(20.1.2012)
NOVI HRVATSKI PRAVOPIS - Za javnu upravu! - 1002
SEMINAR: 15.05.2015., Amruševa 10, Zagreb. (13.5.2015)
NOVI HRVATSKI PRAVOPIS (ZA JAVNU UPRAVU) - Rješenje za neujednačenu i iskrivljenu jezičnu praksu. - 1002
. (23.4.2015)
O nama - 1001
Andragoško učilište Zvonimir je ustanova za obrazovanje odraslih i profesionalnu orijentaciju učenika i odraslih. (2.3.2015)
PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (ANDRAGOŠKI MINIMUM) - 1001
. (15.10.2012)
SEMINAR za Andragoške djelatnike - 1001
. (5.12.2012)
Prvi ciklus ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (Andragoški minimum). - 1001
. (4.10.2013)
1 2

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)