TREĆI CIKLUS: Škola za tajnice/tajnike na temu: POSLOVNE KOMUNIKACIJE - 1005
. (2.4.2012)
ČETVRTI CIKLUS: Škola za tajnice/tajnike na temu: PRIMJENA RAČUNALA U UREDSKOM POSLOVANJU I POSLOVNOM KOMUNICIRANJU - 1004
(3.5.2012)
SEMINAR: 07. - 09. studeni 2013. godine - 1004
DRUGI ciklus škole za tajnice: Uredsko poslovanje. (13.11.2013)
SEMINAR: 20. - 22. ožujak 2014. godine - 1004
TREĆI ciklus škole za tajnice: Poslovne komunikacije. (29.7.2014)
Drugi ciklus ŠKOLE ZA TAJNICE: - 1003
. (21.10.2013)
Enter Title - 1003
Škola za tajnice Svaka odgojno-obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj ima tajnika. S obzirom na š... (15.11.2015)
SEMINAR: TREĆI CIKLUS ŠKOLE ZA TAJNICE/TAJNIKE: Poslovne komunikacije - 1002
. (28.2.2014)
DRUGI CIKLUS: Škola za tajnice/tajnike na temu: UREDSKO POSLOVANJE - 1002
(31.1.2012)
Uredsko poslovanje i arhiviranje u odgojno-obrazovnim ustanovama. - 1002
. (28.5.2015)
Škola za tajnice/tajnike - 1002
Drugi ciklus seminara: UREDSKO POSLOVANJE (23. - 24. veljače 2012. godine). (21.2.2012)
1 2 3

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)