Završni seminar ANDRAGOŠKA ŠKOLA - 2002
Uvjeti izrade i obrane završnog rada. (1.6.2015)
Stjecanje osnovnih andragoških znanja. - 1007
. (13.4.2015)
SEMINAR za nastavnike-instruktore iz zaštite na radu za pripremu učenika/polaznika i provjeru znanja iz zaštite na radu. - 1004
. (2.10.2014)
Promotivna akcija - upis u bazu za 1 kunu dnevno!  - 1004
Ponuda vrijedi za sve škole sa verificiranim programima. (14.3.2013)
PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA - 1003
Obavijest za polaznike završnih razreda srednje škole. (6.10.2015)
STJECANJE OSNOVNIH ANDRAGOŠKIH ZNANJA - 1003
SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 08. 04. 16. (12.4.2016)
Seminar za Nastavnike-instruktore iz zaštite na radu. - 1003
SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 29. 04. 16. (13.5.2016)
SEMINAR za nastavnike-instruktore iz zaštite na radu - 1003
Priprema učenika/polaznika i provjera znanja iz zaštite na radu. (28.10.2014)
SAVJETOVANJE: Opatija, 08. – 09. ožujak 2013. - 1003
Organizacija i provođenje zaštite na radu u odgojno-obrazovnim ustanovama. (14.3.2013)
OSPOSOBLJAVANJE: 17-18. svibanj. 2013. - 1003
Osposobljavanje nastavnika-instruktora iz zaštite na radu. (27.5.2013)
1 2 3 4 5 6

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)