SEMINAR: Planiranje rada i poslovanja za školsku godinu 2014. – 2015. u skladu sa najnovijim zakonskim propisima.  - 2006
. (2.10.2014)
SEMINAR: 25. veljače 2012. godine - 2004
Ugovor o radu, radno vrijeme i evidencija radnog vremena. (6.3.2012)
Obavijest o radnom vremenu! - 2004
Radno vrijeme povodom predstojećeg praznika. (20.10.2015)
Obavijest o radnom vremenu! - 2004
Radno vrijeme povodom preseljenja na novu adresu! (29.10.2015)
Obavijest o radnom vremenu! - 2004
Radno vrijeme povodom zimskih praznika. (19.2.2016)
Obavijest o radnom vremenu! - 2004
Radno vrijeme povodom skorašnjeg praznika. (26.10.2016)
Obavijest o radnom vremenu! - 2004
Radno vrijeme povodom skorašnjeg praznika. (30.11.2016)
Obavijest o radnom vremenu! - 2004
Radno vrijeme povodom skorašnjih blagdana. (25.1.2017)
DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih - 2003
. (4.12.2012)
DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih - 2003
. (28.1.2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)