Drugi ciklus ŠKOLE ZA TAJNICE: - 2010
. (21.10.2013)
SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole - 2010
Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih. (24.2.2014)
SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole - 2010
Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih (13.–15.12. 2012). (17.12.2012)
DRUGI CIKLUS: Škola za tajnice/tajnike na temu: UREDSKO POSLOVANJE - 2009
(31.1.2012)
DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih - 2009
. (4.12.2012)
DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih - 2009
. (28.1.2013)
DRUGI CIKLUS: Andragoška škola - 2009
Seminar - Andragoški voditelj (16. - 18. veljače 2012. godine) (21.2.2012)
Škola za tajnice/tajnike - 2009
Drugi ciklus seminara: UREDSKO POSLOVANJE (23. - 24. veljače 2012. godine). (21.2.2012)
SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole - Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih - 2008
. (22.8.2014)
DRUGI CIKLUS: Andragoške škole za stjecanje zvanja STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ - 2008
(7.2.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)