Izvođenje nastave na daljinu - 1001
PREZENTACIJA MODELA (SEMINAR): 27. siječanj 2012. godine. (21.2.2012)
NAJAVA: Škola za tajnice/tajnike 1. ciklus seminara - 1001
Prvi ciklus: ZAKONSKI PROPISI U ODGOJU I OBRAZOVANJU I PRIMJENA. (18.9.2012)
Kako pripremiti ustanovu za nadzor i inspekciju - 1001
NAJAVA SEMINARA: 23.–24.11. 2012. Zagreb, HOTEL DUBROVNIK, Gajeva 1 (2.12.2012)
NAJAVA SEMINARA - 1001
Organizacija i provođenje stručnih ispita u odgojno-obrazovnim ustanovama. (28.2.2014)
NAJAVA SEMINARA - zbirno - 1001
Stručno-andragoški voditelj. (2.10.2014)
NAJAVA SEMINARA: 04.12.15., Zagreb. - 1001
NADZOR I INSPEKCIJA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH. (9.12.2015)
NAJAVA SEMINARA: Prvi ciklus Andragoške škole - 1001
Teorijske i zakonodavne osnove - Osnovna andragoška znanja. (16.12.2015)
Seminari - 1001
Seminari NAJAVA SKUPOVA ANDRAGOŠKA ŠKOLA ŠKOLA ZA TAJNICE (20.1.2016)

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)