NAJAVA SEMINARA: 04.12.15., Zagreb. - 2012
NADZOR I INSPEKCIJA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH. (9.12.2015)
SEMINAR za ravnatelje i tajnice - 2009
Nadzor i inspekcija u odgojno-obrazovnim ustanovama. (22.12.2014)
Nadzor i inspekcija u ustanovama za obrazovanje odraslih - 2008
. (14.11.2014)
NADZOR I INSPEKCIJA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH - 2008
. (16.12.2015)
Kako pripremiti ustanovu za nadzor i inspekciju - 2005
NAJAVA SEMINARA: 23.–24.11. 2012. Zagreb, HOTEL DUBROVNIK, Gajeva 1 (2.12.2012)
Kako pripremiti odgojno-obrazovnu ustanovu za nadzor i inspekciju - 1004
. (16.11.2012)
SEMINAR: Planiranje rada i poslovanja za školsku godinu 2014. – 2015. u skladu sa najnovijim zakonskim propisima.  - 1002
. (2.10.2014)
TREĆI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE - 1001
Metodičke i dokimološke osnove obrazovanja odraslih. (30.3.2015)
TREĆI CIKLUS: Andragoške škole za stjecanje zvanja STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ - 1001
. (15.2.2013)
SEMINAR: TREĆI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ: METODIČKE I DOKIMOLOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH. - 1001
. (19.5.2014)
1 2

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)