Enter Title - 1005
Marketing i menadžment u obrazovanju odraslih Za uspješno funkcioniranje ustanove za obrazovanje od... (23.1.2015)
Usluge izdavaštva - 1003
Provjerite koja tiskana izdanja Andragoško učilište Zvonimir ima u ponudi! (29.7.2014)
E - Marketing - 1003
. (12.12.2014)
SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole - 1002
Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih. (24.2.2014)
AKCIJA! NOVI Popust na knjige do 80 %! - 1002
Stručne knjige u ponudi za vašu knjižnicu, školu, ured... (13.4.2015)
PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA - 1001
Obavijest za polaznike završnih razreda srednje škole. (6.10.2015)
DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih - 1001
. (4.12.2012)
SEMINAR za Andragoške djelatnike - 1001
. (5.12.2012)
SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole - Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih - 1001
. (22.8.2014)
Andragoška škola - II. ciklus - 1001
. (28.10.2014)
1 2

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)