Standardi zanimanja i kvalifikacija u hrvatskom okviru - 2002
SEMINAR u Andragoškom učilištu, Amruševa 10, Zagreb - 09. studeni 12. (2.12.2012)
SEMINAR za Andragoške djelatnike - 1001
Provjerite u kojih sedam gradova u Hrvatskoj će se održati Andragoški minimum. (14.3.2013)
PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (ANDRAGOŠKI MINIMUM) - 1001
. (15.10.2012)
SEMINAR za Andragoške djelatnike - 1001
. (5.12.2012)
Prvi ciklus ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (Andragoški minimum). - 1001
. (4.10.2013)
PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove (Andragoški minimum). - 1001
. (2.12.2013)
Andragoška škola - I. ciklus - 1001
. (26.8.2014)

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)