Javne isprave u obrazovanju odraslih - 1003
. (19.5.2016)
SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 08.-09.02. - 1003
Andragoška dokumentacija i javne isprave u obrazovanju odraslih (15.2.2013)
SEMINAR: Andragoška dokumentacija i javne isprave u obrazovanju odraslih - 1003
. (28.1.2013)
JAVNE ISPRAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH. - 1003
SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06. 16. (26.10.2016)
Organizacija i vođenje radne i andragoške dokumentacije u ustanovama za obrazovanje odraslih. - 1002
. (11.2.2015)
SEMINAR: Andragoško učilište, 13-14.02.15. - 1002
Radna i andragoška dokumentacija. NOVO - RASPORED ! (17.2.2015)
SEMINAR: 17. - 19. listopad 2013. godine - 1001
Prvi ciklus: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (Andragoški minimum). (21.10.2013)
SEMINAR: 07. - 09. studeni 2013. godine - 1001
DRUGI ciklus škole za tajnice: Uredsko poslovanje. (13.11.2013)
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 1001
Teorijske i zakonodavne osnove - Andragoški minimum. (21.1.2014)
SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole - 1001
Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih. (24.2.2014)
1 2 3 4 5 6 7

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)