SEMINAR za Andragoške djelatnike - 1002
Provjerite u kojih sedam gradova u Hrvatskoj će se održati Andragoški minimum. (14.3.2013)
TREĆI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE - 1001
Metodičke i dokimološke osnove obrazovanja odraslih. (30.3.2015)
Završni seminar ANDRAGOŠKA ŠKOLA - 1001
Uvjeti izrade i obrane završnog rada. (1.6.2015)
Obavijest o promjeni datuma seminara - 1001
Andragoška škola I. ciklus - uskoro novi datum! (3.12.2015)
NAJAVA SEMINARA - zbirno - 1001
Stručno-andragoški voditelj. (2.10.2014)
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 1001
Teorijske i zakonodavne osnove - Andragoški minimum. (2.10.2014)
SEMINAR za nastavnike-instruktore iz zaštite na radu - 1001
Priprema učenika/polaznika i provjera znanja iz zaštite na radu. (28.10.2014)
SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole - 1001
Marketinške, strategijske i metodičke osnove obrazovanja odraslih. (20.11.2014)
SEMINAR: Andragoško učilište, 13-14.02.15. - 1001
Radna i andragoška dokumentacija. NOVO - RASPORED ! (17.2.2015)
AKCIJSKI LAST MINUTE UPISI !!! - 1001
Upišite program za montera solarno toplovodnih ili fotonaponskih sustava! (9.3.2015)
1 2 3

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)