SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 2010
Teorijske i zakonodavne osnove - Andragoški minimum. (2.10.2014)
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 2010
Teorijske i zakonodavne osnove - Andragoški minimum. (21.1.2014)
PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (ANDRAGOŠKI MINIMUM) - 2010
. (15.10.2012)
Andragoški planer 2013 - 2009
U ponudi je posebno pripremljeni rokovnik za andragoške djelatnike. (29.7.2014)
SEMINAR: 17. - 19. listopad 2013. godine - 2009
Prvi ciklus: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (Andragoški minimum). (21.10.2013)
Prvi ciklus ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (Andragoški minimum). - 2009
. (4.10.2013)
PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove (Andragoški minimum). - 2009
. (2.12.2013)
Andragoška škola - I. ciklus - 2008
. (26.8.2014)
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 2007
Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (25.–27.10. 2012. Zagreb). (5.11.2012)
DRUGI CIKLUS: Andragoška škola - 2007
Seminar - Andragoški voditelj (16. - 18. veljače 2012. godine) (21.2.2012)
1 2 3 4 5 6

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)