SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 2014
Teorijske i zakonodavne osnove - Andragoški minimum. (2.10.2014)
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 2014
Teorijske i zakonodavne osnove - Andragoški minimum. (21.1.2014)
PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (ANDRAGOŠKI MINIMUM) - 2013
. (15.10.2012)
SEMINAR: 17. - 19. listopad 2013. godine - 2012
Prvi ciklus: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (Andragoški minimum). (21.10.2013)
Prvi ciklus ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (Andragoški minimum). - 2011
. (4.10.2013)
PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE: Teorijske i zakonodavne osnove (Andragoški minimum). - 2011
. (2.12.2013)
Andragoška škola - I. ciklus - 2009
. (26.8.2014)
SEMINAR za Andragoške djelatnike - 2009
Provjerite u kojih sedam gradova u Hrvatskoj će se održati Andragoški minimum. (14.3.2013)
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 2008
Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (25.–27.10. 2012. Zagreb). (5.11.2012)
SEMINAR za Andragoške djelatnike - 2007
. (5.12.2012)
1 2 3 4 5

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)