Andragoško učilište član AHK - 1004
Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora. (18.5.2015)
NADZORNI I REVIZORSKI ODBORI U PRAKSI. - 1001
SEMINAR: 03.07.2015., Amruševa 10, Zagreb. (4.8.2015)
NADZORNI I REVIZORSKI ODBORI U PRAKSI. - 1001
. (16.6.2015)

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)