JAVNE ISPRAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH. - 1004
SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06. 16. (26.10.2016)
NAJAVA SEMINARA: 04.12.15., Zagreb. - 1004
NADZOR I INSPEKCIJA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH. (9.12.2015)
Međunarodna konferencija - Opatija, 14-16. 04. 14. - 1004
Cjeloživotno učenje pripadnika nacionalnih manjina. (19.5.2014)
SEMINAR: Zagreb, 19. prosinac 2013. godine - 1003
Financijsko poslovanje i izrada financijskog izvješća. (21.1.2014)
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 1003
Teorijske i zakonodavne osnove - Andragoški minimum. (21.1.2014)
Seminar za Nastavnike-instruktore iz zaštite na radu. - 1003
SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 29. 04. 16. (13.5.2016)
NADZORNI I REVIZORSKI ODBORI U PRAKSI. - 1003
SEMINAR: 03.07.2015., Amruševa 10, Zagreb. (4.8.2015)
Osposobljavanje za izradu i vođenje EU projekta. - 1003
SEMINAR: 28.05.15. Amruševa 10, Zagreb. (25.5.2015)
Upisi u programe - 1003
Nastava u Andragoškom učilištu Zvonimir na tri lokacije. (26.8.2014)
SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 26.01. - 1003
Izrada godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu. (28.1.2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)