NAJAVA SEMINARA: Prvi ciklus Andragoške škole - 2008
Teorijske i zakonodavne osnove - Osnovna andragoška znanja. (16.12.2015)
Andragoška škola - I. ciklus - 2006
. (26.8.2014)
SEMINAR: Andragoško učilište, 13-14.02.15. - 2006
Radna i andragoška dokumentacija. NOVO - RASPORED ! (17.2.2015)
Obavijest o promjeni datuma seminara - 2006
Andragoška škola I. ciklus - uskoro novi datum! (3.12.2015)
ČETVRTI CIKLUS: Andragoška škola za stjecanje zvanja STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ - 2005
(28.3.2012)
Enter Title - 2004
Andragoška škola Prema Zakonu o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) temeljem članka ... (16.12.2015)
SEMINAR za Andragoške djelatnike - 2004
Provjerite u kojih sedam gradova u Hrvatskoj će se održati Andragoški minimum. (14.3.2013)
SEMINAR: 17. - 19. listopad 2013. godine - 2004
Prvi ciklus: Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (Andragoški minimum). (21.10.2013)
ČETVRTI CIKLUS: Andragoška škola - 2004
Seminar - Andragoški voditelj (26. - 28. travnja 2012. godine) (8.5.2012)
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 2004
Teorijske i zakonodavne osnove obrazovanja odraslih (25.–27.10. 2012. Zagreb). (5.11.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)