Izvođenje nastave na daljinu - 1003
PREZENTACIJA MODELA (SEMINAR): 27. siječanj 2012. godine. (21.2.2012)
DRUGI CIKLUS: Andragoška škola - 1003
Seminar - Andragoški voditelj (16. - 18. veljače 2012. godine) (21.2.2012)
Osposobljavanje za izradu i vođenje EU projekta. - 1003
SEMINAR: 28.05.15. Amruševa 10, Zagreb. (25.5.2015)
NADZORNI I REVIZORSKI ODBORI U PRAKSI. - 1003
SEMINAR: 03.07.2015., Amruševa 10, Zagreb. (4.8.2015)
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole - 1003
Teorijske i zakonodavne osnove - Andragoški minimum. (2.10.2014)
NAJAVA SEMINARA - 1003
Organizacija i provođenje stručnih ispita u odgojno-obrazovnim ustanovama. (28.2.2014)
SEMINAR: Zagreb, 19. prosinac 2013. godine - 1003
Financijsko poslovanje i izrada financijskog izvješća. (21.1.2014)
Izrada nastavnih programa i planova - 1003
Seminar - Andragoško učilište, Amruševa 10 (12. - 13. travnja 2012. godine) (24.4.2012)
ČETVRTI CIKLUS: Andragoška škola - 1003
Seminar - Andragoški voditelj (26. - 28. travnja 2012. godine) (8.5.2012)
SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 26.01. - 1003
Izrada godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu. (28.1.2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)