SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 08.-09.02. - 1001
Andragoška dokumentacija i javne isprave u obrazovanju odraslih (15.2.2013)
Savjetovanje o sigurnosti u školama - 1001
Sigurnost i zaštita u odgojno obrazovnim ustanovama - ANKETA (14.3.2013)

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)