ZUOO savjetovanje, Opatija 15. - 16. 04.13. - 1002
Četvrti susret ustanova za obrazovanje odraslih i savjetovanje. (17.4.2013)
Međunarodna konferencija - Opatija, 14-16. 04. 14. - 1002
Cjeloživotno učenje pripadnika nacionalnih manjina. (19.5.2014)

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)