O nama
O nama
Andragoško učilište Zvonimir je ustanova za obrazovanje odraslih i profesionalnu orijentaciju učenika i odraslih.
   
Temeljna djelatnost učilišta je školovanje, doškolovanje i prekvalifikacija odraslih u području ekonomije i trgovine (za zanimanja: prodavač, komercijalist i ekonomist) i zaštite osoba i imovine (za zanimanja: zaštitar osoba i imovine, tehničar zaštite osoba i imovine).
   
Sve navedene programe učilište izvodi temeljem odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U programe za stjecanje ili promjenu zanimanja mogu se upisati osobe starije od 15 godina i priložene dokumente (završena osnovna škola, dio srednje ili srednja škola, domovnica i rodni list). Nastava se organizira u dopisno-konzultativnom obliku (jedan do dva dana u tjednu), a ostale dane polaznici uče, odnosno savladavaju gradivo uz pomoć nastavnih pisama. Svako nastavno pismo obrađuje jednu nastavnu cjelinu i sadrži kontrolnu zadaću za samoprovjeru znanja. Polaznik ima pravo pristupiti slijedećim konzultacijama nakon uspješno ispunjene i predane kontrolne zadaće nastavniku. Na ovaj način polaznici postupno savladavaju gradivo, zbog čega su i značajno motivirani.

Osim programa za stjecanje nove ili prve stručne spreme, učilište izvodi i programe osposobljavanja i usavršavanja, temeljem kojih se također stječe javna isprava i kompetencije za određene poslove. Posebno, temeljem odobrenja MUP-a, učilište provodi izobrazbu zaštitara i čuvara za stjecanje licence. U program za zaštitara ili čuvara mogu se upisati kandidati koji prilože potrebne dokumente (dokaz o završenoj srednjoj školi, suglasnost MUP-a za obavljanje djelatnosti, potvrda o nekažnjavanju, domovnica, rodni list i liječnička svjedodžba). Nakon odslušanog programa polaznici prijavljuju i polažu ispit za licencu pred komisijom MUP-a. Kod upisa u sve programe učilište kandidatima nudi i postupak profesionalnog usmjeravanja (testiranje, informiranje o mogućnostima izbora zanimanja (prvog ili novog) i razgovor sa stručnim timom). Profesionalnu orijentaciju učilište svake godine uspješno provodi i sa učenicima završnih razreda osnovnih škola.
   
Učilište također vrlo uspješno organizira seminare i stručne skupove za cjeloživotno učenje zaposlenih u sustavu odgoja i obrazovanja (15 – 20 seminara godišnje).

Posebna djelatnost učilišta je izdavaštvo, koje prati potrebe programa i škola. Ovdje bi posebno spomenuli projekt izrade nastavnih pisama za izvođenje dopisno-konzultativne nastave, kao i projekt zaštite na radu u strukovnom obrazovanju (tiskanje priručnika za učenike i nastavnike iz zaštite na radu i testova za provjeru znanja, u skladu sa obvezama prema Zakonu o zaštiti na radu.

Andragoško učilište Zvonimir nastoji biti vodeća obrazovna ustanova, u pružanju stručne i savjetodavne pomoći odgojno-obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj, posebno ustanovama za obrazovanje odraslih.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)