ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR
Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje

 

ZASTUPNIK OSIGURANJAUVJETI ZA UPIS, NAPREDOVANJE I ZAVRŠETKA PROGRAMA

- završena srednja škola,
- osnovno znanje korištenja programa Microsoft Office-a na računalu
- starost 18 godina

 

ORGANIZACIJA I TRAJANJE PROGRAMA

Osposobljavanje se provodi kroz redovnu nastavu  u skupinama i pojedinačno na praktičnom radu. Trajanje nastave određen je ovim nastavnim, planom i programom i provodi se u trajanju od 264 nastavnih sati. Teorijski dio programa traje 136 nastavnih sati.

Praktični dio osposobljavanja odvija se kod obrtnika, pod nadzorom osposobljene osobe, u trajanju od 80 sati.

Nakon završetka teorijskog i praktičnog dijela nastave provodi se završna provjera u trajanju od 10 nastavnih sati.

 

NASTAVNI PLAN

 

Redni broj

Naziv predmeta

Sati

A. TEORETSKI DIO NASTAVE

1.

Osnovni pojmovi u osiguranju

22

2.

Zakonsko uređenje osiguranja

16

3.

Sigurnost poslovanja osiguratelja

14

4.

Osiguranje osoba

34

5.

Osiguranje imovine:

40

6.

Hrvatsko tržište osiguranja

10

7.

Uspješna prodaja osiguranja

38

 

UKUPNO

174

B. PRAKTIČNI DIO OSPOSOBLJAVANJA

1.

Praktična nastava

80

Završna provjera teoretski+praktični dio

10

U K U P N O    S A T I    (teoretsko+praktično)

264

 

 

 

 

 

 

 

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)