ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR
Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje

 

ZAŠTITAR


UVJETI ZA UPIS 

U program izobrazbe odraslih za zanimanje zaštitar osoba i imovine na radu mogu se upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te da nemaju zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE.


TRAJANJE OBRAZOVANJA

Obrazovanje odraslih za zanimanje zaštitar osoba i imovine, od prvog do trećeg razreda traje najmanje kao i redovito (tri godine), a može trajati i duže.

Nakon završetka programa, zanimanje se upisuje u radnu knjižicu.

 

NASTAVNI PLAN –  ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj

sati

1. razred

2. razred

3. razred

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

Hrvatski jezik

105

105

105

315

Strani jezik

70

70

70

210

Povijest

70

-

-

70

Etika i kultura

70

70

-

140

Politika i gospodarstvo

-

70

-

70

Tjelesna i zdravstvena kultura

105

70

70

245

Osnove elektrostrojarstva

70

35

-

105

Računarstvo

-

-

70

70

Osnovi sustava zaštite i sigurnosti

-

70

-

70

Psihologija i komuniciranje

-

70

-

70

Kriminalistika

-

-

70

70

Zaštita od požara

-

70

-

70

Naoružanje i nastava gađanja

70

35

-

105

Prva pomoć i zaštita na

radu  

70

-

-

70

Ukupno

630

665

385

1680

Zaštitar - cijene

 

 

 Razred

                               3.400,00 kn

Razlika predmeta 1.razred kod upisa u 2. razred

1.700,00 kn

Razlika predmeta 1i 2.razred kod upisa u 3. razred

3.500,00 kn

Prekvalifikacija

6.400,00 kn

 

 

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)