ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR
Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje

PRODAVAČ

Program osposobljavanja

Program za stjecanje zanimanja prodavača obuhvaća temeljna znanja potrebna za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, u unutarnjoj i vanjskoj trgovini

Nastava se organizira u učionicama Andragoškog učilišta Zvonimir.

Uspješnim završavanjem programa stječe se zanimanje

PRODAVAČ


UVJETI UPISA

1) Završena osnovna škola, dio srednje škole (doškolovanje) ili srednja škola (prekvalifikacija)
2) liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje prodavač
3) Domovnica
4) Rodni list


NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM

 

Naziv predmeta

Broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

Ukupni broj

sati

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

Hrvatski jezik

X

X

X

X

Strani jezik

X

X

X

X

Povijest

X

-

-

X

Vjeronauk/etika

X

X

X

X

Tjelesna i zdravstvena kultura

X

X

X

X

Politika i gospodarstvo

-

-

X

X

Matematika u struci 

X

X

X

X

Higijena i ekologija

X

X

 

X

Trgovinsko poslovanje

X

X

X

X

Poznavanje robe

X

X

X

X

Psihologija prodaje

 

X

 

X

Izborna nastava

X

X

X

X

Praktična nastava

X

X

X

X

Ukupno

X

X

X

X

 


Program za stjecanje zanimanja prodavač provodi se konzultativno-instruktivnom nastavom

Troškove školovanja u programu srednjoškolske izobrazbe odraslih snose polaznici osobno, odnosno onaj tko ih upućuje na školovanje

Na kraju uspješno završenog razreda polazniku se izdaje razredna svjedodžba, a na kraju uspješnog školovanja svjedodžba o završnom ispitu.

Ispitni rokovi za pojedine predmete i završni ispit posebno se utvrđuju terminskim planom koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada škole.

Polaznicima koji se upisuju u program prekvalifikacije, dokvalifikacije ili za nastavak školovanja u istom programu, priznaju se ranije stečene svjedodžbe, uz obvezu polaganja razlikovnih i dopunskih ispita. Razlikovne i dopunske ispite utvrđuje škola.

Upisi, konzultacije i ispiti se održavaju u prostorijama Andragoškog učilišta Zvonimir, a praktična nastava u trgovinama.

Prodavač - cijene

 

               Razred

3.400,00 kn

Razlika predmeta 1.razred kod upisa u 2. razred

1.700,00 kn

Razlika predmeta 1.i 2.razred kod upisa u 3. razred

3.500,00 kn

Prekvalifikacija

6.400,00 kn

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)