ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR
Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje

 

POSLOVNI TAJNIK

Andragoško učilište Zvonimir organizira osposobljavanje za poslovne tajnice (tajnike), temeljem odobrenja (rješenja) Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U skladu sa odobrenim programom izrađen je poseban program osposobljavanja za tajnice/tajnike u odgojno obrazovnim ustanovama.
Cilj je upoznati sudionike sa poslovima i obvezama zaposlenih koji rade kao tajnici u odgojno-obrazovnim ustanovama i osposobiti ih za kvalitetno i samostalno obavljanje poslova u skladu sa propisima.Program će realizirati priznati stručnjaci iz prakse, kroz predavanja, radionice i vježbe u tri ciklusa po dva dana. Svaki ciklus čini zasebnu cjelinu i traje 12 sati, što znači da cijeli program traje 36 sati.

Nakon uspješno savladanog programa stječe se javna isprava i osposobljenost za poslove POSLOVNOG TAJNIKA


UVJETI UPISA

  - Završena srednja, viša ili visoka škola
- Potvrda da je osoba zaposlena na radnom mjestu tajnika
- domovnica
- rodni list  

 


NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM

 

NAZIV TEME

TEME - SADRŽAJ

BROJ SATI

Poslovno komuniciranje i uredsko poslovanje

Poslovno komuniciranje

-          komuniciranje sa nadređenim, sa strankama, sa zaposlenima, sa učenicima/polaznicima

-          poslovno dopisivanje

-          hrvatski jezik u poslovnom dopisivanju.

Uredsko poslovanje

-          uredsko poslovanje u tajništvu škole (organizacija i vođenje)

-          organizacija i vođenje urudžbenog zapisnika

10

Zakonski propisi i primjena

Primjena zakonskih propisai

-          propisi u predškolskom odgoju

-          propisi u osnovnom školstvu

-          propisi u srednjem školstvu

-          Pedagoški standard

-          Zakon o obrazovanju odraslih

-          Zakon o javnoj nabavi

-          Zakon o radu i radni odnosi

-          ugovori o radu

-          Kolektivni ugovor

10

Osnove rada sa računalom

-          rad sa Windowsima

-          obrada teksta – Word

-          proračunske tablice – Excel

-          organizacija poslovanja - Outlook

10

Računalo u uredskom poslovanju i poslovnom komuniciranju

-          primjena računala u uredskom poslovanju

-          korištenje računala u uredskom poslovanju (formiranje i korištenje baza podataka)

-          korištenje računala u poslovnom dopisivanju

-          korištenje interneta u poslovanju

-          korištenje Power Pointa

10

Praktična nastava

80

Završni ispit

5

UKUPNO

125

 

Poslovni tajnik - cijene

               Razred

3.800,00 kn

Razlika predmeta 1.razred kod upisa u 2. razred

1.900,00 kn

Razlika predmeta1.  2.razred kod upisa u 3. razred

3.900,00 kn

Razlika predmeta 1,2,3.razred kod upisa u 4. razred

4.100,00 kn

Prekvalifikacija

7.600,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)