ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR
Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje

KOMERCIJALIST

Program osposobljavanja

Program za stjecanje zanimanja prodavača obuhvaća temeljna znanja za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Nastava se organizira u učionicama Andragoškog učilišta Zvonimir.

Program za stjecanje srednje stručne spreme

KOMERCIJALIST


UVJETI UPISA

Završena osnovna škola, dio srednje škole (doškolovanje) ili srednja škola (prekvalifikacija), liječnička svjedodžba o nepostojanju, kontraindikacija za zanimanje komercijalist, domovnica, rodni list


 

NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM

 

Naziv predmeta

Broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

4 razred

Ukupni broj

sati

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

Hrvatski jezik

X

X

X

X

X

Strani jezik

X

X

X

X

X

Povijest

X

X

 

 

X

Zemljopis

X

X

 

 

X

Tjelesna i zdravstvena kultura

X

X

X

X

X

Politika i gospodarstvo

X

 

 

 

X

Vjeronauk/etika

X

X

X

X

X

Matematika

X

X

X

X

X

Poznavanje robe

X

X

X

X

X

Poslovne komunikacije

X

X

X

X

X

Informatika

X

X

X

 

X

Trgovinsko poslovanje

X

X

X

 

X

Računovodstvo

X

X

X

 

X

Poduzetništvo

 

 

X

X

X

Osnove trgovačkog prava

 

 

X

 

X

Psihologija prodaje

 

 

 

X

X

Marketing

 

 

 

X

X

Transport, špedicija i osiguranje

 

 

 

X

X

Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja

 

 

 

X

X

Izborni predmet

X

X

X

X

X

Strukovne vježbe (praktikumi)

X

X

X

X

X

STRUČNA PRAKSA U RADNOM PROCESU

X

X

X

X

X

UKUPNO

X

X

X

X

X

 


Program za stjecanje zanimanja komercijalist provodi se konzultativno-instruktivnom nastavom

Troškove školovanja u programu srednjoškolske izobrazbe odraslih snose polaznici osobno, odnosno onaj tko ih upućuje na školovanje

Na kraju uspješno završenog razreda polazniku se izdaje razredna svjedodžba, a na kraju uspješnog školovanja svjedodžba o završnom ispitu.

Ispitni rokovi za pojedine predmete i završni ispit posebno se utvrđuju terminskim planom koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada škole.

Polaznicima koji se upisuju u program prekvalifikacije, dokvalifikacije ili za nastavak školovanja u istom programu, priznaju se ranije stečene svjedodžbe, uz obvezu polaganja razlikovnih i dopunskih ispita. Razlikovne i dopunske ispite utvrđuje škola.

Upisi, konzultacije i ispiti se održavaju u prostorijama Andragoškog učilišta Zvonimir, a praktična nastava u trgovinama.

Komercijalist - cijene

               Razred

3.800,00 kn

Razlika predmeta 1.razred kod upisa u 2. razred

1.900,00 kn

Razlika predmeta1.i  2.razred kod upisa u 3. razred

3.900,00 kn

Razlika predmeta 1,2,3.razred kod upisa u 4. razred

4.100,00 kn

Prekvalifikacija

7.000,00 kn

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)