ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR
Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje

 

EKONOMIST

Program osposobljavanja

Program za stjecanje zanimanja ekonomist obuhvaća temeljna znanja za samostalni rad na području vođenja knjigovodstva i računovodstva za razna poduzeća i ustanove, osposobljavanje za govornu i pisanu komunikaciju, postojanje, funkcioniranje i međuzavisnost ekonomskih sustava u prostoru, samostalnu komunikaciju s poslovnim partnerima, upoznavanje polaznika s automatizacijom poslovnih komunikacija, osposobiti za samostalno svladavanje svih radnih procesa u poduzeću, poslova vezanih uz ekonomsko poslovanje, poslova vezanih za osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke i simulaciju poslovanja, kako bi učenici kroz poslovne situacije bolje razumjeli osnove tržišnog gospodarstva i poduzetništva, te razvili poduzetnički duh i osposobili za samostalne poduzetničke pothvate kroz primjenu kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana.
Nastava se organizira u učionicama Andragoškog učilišta Zvonimir.

Program za stjecanje srednje stručne spreme

EKONOMIST


UVJETI UPISA

Završena osnovna škola, dio srednje škole (doškolovanje) ili srednja škola (prekvalifikacija), domovnica, rodni list


 

NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM

 

Naziv predmeta

Broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

4 razred

Ukupni broj

sati

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

Hrvatski jezik

X

X

X

X

X

Strani jezik s dopisivanjem

X

X

X

X

X

Povijest

X

X

 

 

X

Ekonomska geografija

X

X

X

X

X

Tjelesna i zdravstvena kultura

X

X

X

X

X

Vjeronauk/etika

X

X

X

X

X

Matematika

X

X

X

X

X

Kemija

X

 

 

 

X

Biologija

X

 

 

 

X

Energetika

 

X

 

 

X

Tehnologija s ekologijom

 

 

X

 

X

Gospodarstvo

 

X

X

X

X

Poduzetništvo

X

X

X

X

X

Knjigovodstvo s bilanciranjem

X

X

X

X

X

Poslovne komunikacije

X

 

 

 

X

Dioničarsko

bankarstvo

 

 

X

 

X

Marketing

 

 

 

X

X

Novčarstvo

 

X

 

 

X

Informatika

X

X

X

 

X

Statistika

 

 

 

X

X

Gospodarsko pravo

 

 

 

X

X

Izborni predmet

X

X

X

X

X

Stručna praksa

 

X

X

X

X

UKUPNO

X

X

X

X

X

 


Program za stjecanje zanimanja ekonomist provodi se konzultativno-instruktivnom nastavom

Troškove školovanja u programu srednjoškolske izobrazbe odraslih snose polaznici osobno, odnosno onaj tko ih upućuje na školovanje

Na kraju uspješno završenog razreda polazniku se izdaje razredna svjedodžba, a na kraju uspješnog školovanja svjedodžba o završnom ispitu.

Ispitni rokovi za pojedine predmete i završni ispit posebno se utvrđuju terminskim planom koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada škole.

Polaznicima koji se upisuju u program prekvalifikacije, dokvalifikacije ili za nastavak školovanja u istom programu, priznaju se ranije stečene svjedodžbe, uz obvezu polaganja razlikovnih i dopunskih ispita. Razlikovne i dopunske ispite utvrđuje škola.

Upisi, konzultacije i ispiti se održavaju u prostorijama Andragoškog učilišta Zvonimir, a praktična nastava u trgovinama.

Ekonomist - cijene

               Razred

5.200,00 kn

Razlika predmeta 1.razred kod upisa u 2. razred

2.600,00 kn

Razlika predmeta1.i  2.razred kod upisa u 3. razred

4.800,00 kn

Razlika predmeta 1,2,3.razred kod upisa u 4. razred

5.400,00 kn

Prekvalifikacija

9.400,00 kn

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)