ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR
Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje

 

DAKTILOGRAF NA RAČUNALUUVJETI ZA UPIS

-  završena osnovna škola,
-  liječnička svjedodžba
-  starost 18 godina

 

ORGANIZACIJA I TRAJANJE PROGRAMA

Osposobljavanje se provodi kroz redovnu nastavu  u skupinama i pojedinačno na praktičnom radu. Trajanje nastave određen je ovim nastavnim, planom i programom i provodi se u trajanju od 195 nastavnih sati. Teorijski dio programa traje 70 nastavnih sati.

Praktični dio osposobljavanja odvija se u tvrtki, pod nadzorom osposobljene osobe, u trajanju od 120 sati.

Nakon završetka teorijskog i praktičnog dijela nastave provodi se završna provjera u trajanju od 5 nastavnih sati.

 

NASTAVNI PLAN

 

Redni broj

Naziv predmeta

Sati

A. TEORETSKI DIO NASTAVE

1.

Daktilografija 1 - osnove

10

2.

Daktilografija 2 - poslovno dopisivanje i korespondencija

10

3.

Vježbe brzine u daktilografiji

10

4.

Osnove rada računala i operativni sustav Windows

10

5.

Pisanje i obrada teksta (MS VVORD)

10

6.

Napredno korištenje editora za tekst (MS VVORD)

10

7.

Internet i rad na mreži

10

UKUPNO TEORETSKI DIO

70

B. PRAKTIČNI DIO OSPOSOBLJAVANJA

1.

Praktična nastava

120

Završna provjera stručno teoretski+ praktični

5

U K U P N O    S A T I    (teoretsko+praktično)

195

 

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)